'विठ्ठल'

तुका म्हणे चवी आले।
जे का मिश्रित विठ्ठले।।
''भाजीत चमचाभर मीठ किंवा चहात दोन चमचे साखर टाकली म्हणजे जशी त्यांना रुची येते, तसा प्रत्येक कामात थोडा तरी 'विठ्ठल' मिसळीत जावे, म्हणजे त्याला गोडी येते''
-आचार्य अत्रे

Saturday 12 March 2011

आम्ही संपादक होतो!

''आम्हीही एके काळी संपादक होतो!'' असं मी छातीठोकपणे सांगू शकतो.:) पत्रकारितेचा विद्यार्थी असताना संपादन केलेला हा अंक...

कृपया फोटोवर क्लिक करा

कृपया फोटोवर क्लिक करा

कृपया फोटोवर क्लिक करा

कृपया फोटोवर क्लिक करा

कृपया फोटोवर क्लिक करा

कृपया फोटोवर क्लिक करा

No comments:

Post a Comment