'विठ्ठल'

तुका म्हणे चवी आले।
जे का मिश्रित विठ्ठले।।
''भाजीत चमचाभर मीठ किंवा चहात दोन चमचे साखर टाकली म्हणजे जशी त्यांना रुची येते, तसा प्रत्येक कामात थोडा तरी 'विठ्ठल' मिसळीत जावे, म्हणजे त्याला गोडी येते''
-आचार्य अत्रे

Monday 18 July 2011

मिरच्याचं खळं

जुनी बाचकी चाळत होतो. बाहेर पाऊस पडत होता. काही कात्रणं हाताशी लागली. सालं आपण फारच शेंडा बुडखा नसलेलं लिहित होतो. 
आता तरी कुठं मोठा तुरा आलाय? पण ठीकै. काही तरी खरडत राहणे हीच थोर गोष्ट. 
मानवेतिहासातल्या लिपीच्या महान शोधाचे आपण वाहक आहोत. भरोसा काय, उद्या जगबुडी झाली न् आपण इतिहास जमा झालो तर? मग काही हजार वर्षांनतर उत्खनन करणा-यांना वा परग्रहावरील जीवांना इथले अवशेष सापडतील. त्यात आपलं हे अक्षरधन. डिकोडींग करून वाचतील.  
म्हणून लिहायला पाहिजे.
तर ही शेंडा बुडख्यावाली कात्रणं. एग्रोवन नावाच्या ऐतिहासिक पेपरातील. 
'मिरच्याचं खळं'...


                                                          ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                          ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

                                                            ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


       
                                                      ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )
                               
                                                            ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                        ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                         ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                         ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                          ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                        ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                         ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                           ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                       ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                       ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                       ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                       ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                       ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                       ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                          ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                          ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                          ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                         ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )
( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                           ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                             ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                      ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                            ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                     ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                      ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                        ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                       ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                          ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                         ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                          ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

No comments:

Post a Comment