'विठ्ठल'

तुका म्हणे चवी आले।
जे का मिश्रित विठ्ठले।।
''भाजीत चमचाभर मीठ किंवा चहात दोन चमचे साखर टाकली म्हणजे जशी त्यांना रुची येते, तसा प्रत्येक कामात थोडा तरी 'विठ्ठल' मिसळीत जावे, म्हणजे त्याला गोडी येते''
-आचार्य अत्रे

Sunday 31 July 2011

बोलबच्चन

वर्तमानपत्र म्हणजे एक गंभीर प्रकार. तेही पुण्यातलं म्हणजे अतिगंभीर. आता त्यात विनोदी नावाखाली काहीतरी पाणचट छापायला संपादकाचं काळीज वाघाचं पाहीजे. यमाजी मालकर नावाच्या संपादकांकडं असं काळीज होतं. त्यांनी चक्क 'सकाळ' या पुण्यातील दैनिकातील रविवार पुरवणीत माझा 'बोलबच्चन' नावाचा कॉलम छापायला परवानगी दिली होती. धन्य ते संपादक! धन्य ते पुणेकर वाचक!!

( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                          ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

                                                            ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                       ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                          ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

( कृपया फोटोवर क्लिक करा )


                                                          ( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

( कृपया फोटोवर क्लिक करा )

No comments:

Post a Comment